Menu

Over Euronoord

ANVR, SGR en Calamiteitenfonds

Euronoord is aangesloten bij de ANVR, SGR en Stichting Calamiteitenfonds. Wanneer u uw wintersport vakantie bij ons boekt, kunt u dus met een gerust hart op reis gaan.

   ANVR - Algemene Nederlands Verbond van Reisondernemingen
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen die worden aangeboden vallen onder het beding van de ANVR-consumentenvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Voor meer informatie over de ANVR verwijzen wij u naar de website van de ANVR en de ANVR-voorwaarden op onze website.

    SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden
Onze organisatie is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen alle op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. Deze garantie houdt in dat u als consument ervan verzekerd bent, dat u uw vooruitbetaalde geld terugkrijgt, als de touroperator, de vervoerder of de accommodatieverschaffer zelf door financieel onvermogen de tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De volledige garantieregeling is terug te vinden op de website van de SGR.

   Stichting Calamiteitenfonds
Onze organisatie is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze stichting is opgericht om de vakantieganger te behoeden voor extra kosten in geval van calamiteiten. Onder een “calamiteit” wordt verstaan: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot het abrupt afbreken van uw vakantie en directe repatriatie noodzakelijk maken. Naast het voortijdig beëindigen van de vakantie kunt u als vakantieganger geconfronteerd worden met extra kosten.

Doordat wij als organisatie zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, vallen alle reizen die wij op onze website en in onze brochures publiceren onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in, dat u als consument – wanneer u deelneemt aan een door ons georganiseerde reis - (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Daarnaast krijgt u de noodzakelijke meerkosten vergoed, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

De Stichting Calamiteitenfonds Reizen neemt deze kosten voor haar rekening mits per boeking tot maximaal negen personen een bedrag van € 2,50 is voldaan. De bijdrage geldt overigens alleen voor reizen naar het buitenland; voor reizen in Nederland is geen bijdrage verschuldigd. Wij vermelden op uw reisbevestiging de garantie van het Calamiteitenfonds en de heffing van € 2,50. De garantie is alleen van toepassing op reizen die contant of giraal zijn voldaan. Reizen die betaald worden met spaarzegels, bonnen, Air Miles en dergelijke vallen buiten de regeling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Calamiteitenfonds.