Menu

Service

Wijzigen en Annuleren

Wilt u een extra persoon bijboeken, dan dient de hoofdboeker telefonisch contact op te nemen met onze reisinformatrices. In overleg zal bekeken worden of het wel/niet mogelijk is om de extra boeking te honoreren. Dit hangt af van meerdere factoren. Zo moet bij de busreizen o.a. rekening gehouden worden met het aantal beschikbare stoelen in de touringcar voor de door u geboekte reis. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend afhankelijk van de beschikbaarheid van de accommodatie die u geboekt heeft.
Wanneer u later nog een verzekering wil bijboeken, kan de hoofdboeker altijd contact met ons opnemen via 0172-468880 of via de reizen@euronoord.nl. Een reisverzekering kunt u tot 1 dag voor vertrek bijboeken. Een annuleringsverzekering kan alleen bijgeboekt worden tot 7 dagen na de boekingsdatum.
Het is niet mogelijk een reeds geboekte reis online te wijzigen of te annuleren. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze reisinformatrices via 0172 - 46 88 80. Houdt u rekening met eventuele wijzigings- en/of annuleringskosten, zoals deze gelden conform de algemene reisvoorwaarden

Bent u bezig met het maken van een boeking? Dan kunt u eenvoudig terug naar stap 1 voor het wijzigen van de persoonsgegevens. Heeft u al definitief geboekt en wilt u nog iets wijzigen, neem dan telefonisch contact op of geeft uw wijziging door via reizen@euronoord.nl. Houdt u rekening met de wijzigingskosten die gelden conform de algemene reisvoorwaarden. Voor bepaalde reizen kunnen ook afwijkende kosten gelden. De volledige kosten die wij doorkrijgen van onze leveranciers voor de wijziging zullen aan u worden doorberekend.

Wilt u graag uw boeking wijzigen naar een andere datum of bestemming? Neemt u dan te alle tijden contact op met onze reisinformatrices via 0172-468880 of reizen@euronoord.nl.  Of een wijziging mogelijk is hangt af van meerdere voorwaarden, onder meer van de contracten die wij hebben met de leveranciers die bij de uitvoering van uw reis betrokken zijn. Indien de wijziging van uw bestemming of datum gehonoreerd kan worden, berekenen wij standaard € 27,- wijzigingskosten. Daarnaast worden de eventuele meerkosten die wij als organisatie moeten maken om de boeking voor u te wijzigingen aan u extra in rekening gebracht.
Adreswijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk doorgegeven worden door de hoofdboeker. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan reizen@euronoord.nl. Vermeld bij de adreswijziging uw debiteurennummer en het reserveringsnummer van de reis. Dit geldt ook wanneer u een ander e-mail adres wil doorgeven voor uw boeking.
Wanneer u onverhoopt een fout ontdekt in uw reisbescheiden of tickets dan willen wij dit graag weten. U kunt de wijziging mailen naar: reizen@euronoord.nl. Wij zullen de wijziging meteen doorvoeren en u op de hoogte brengen. Houdt u er rekening mee, dat eventuele kosten die verband houden met de wijziging aan u zullen worden doorberekend.

Alleen de hoofdboeker kan een reis annuleren Een annulering dient u altijd schriftelijk te melden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar reizen@euronoord.nl. Bij de annulering dient u de volgende zaken te vermelden:

  • Reserveringsnummer
  • Vertrekdatum van de reis
  • Naam (of namen) van de perso(o)n*en) die geannuleerd moeten worden

Geeft u bij het onderwerp van de e-mail aan "Annulering" gevolgd door het reserveringsnummer en de vertrekdatum van de reis. Indien u de gegevens per post wil versturen: Euronoord, Postbus 481, 2400 AL  Alphen aan den Rijn.

Houdt u er rekening mee dat een annulering nooit kosteloos verloopt! De annuleringskosten worden berekend volgens het advies van de ANVR, zie de annuleringsvoorwaarden. Voor sommige reizen gelden afwijkende voorwaarden. Mocht er een geldige reden zijn volgens de annuleringsvoorwaarden, dan kunt u een gedeelte van de reissom terugkrijgen. We verwijzen in dit kader ook naar de voorwaarden van de annuleringsverzekering. Controleer of u een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij boeking.

Annuleringen voor boekingen met vertrek binnen 3 weken kunnen ook telefonisch doorgegeven worden (0172-468880). Vervolgens dient u de annulering alsnog schriftelijk te bevestigen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de algemene reisinformatie.