Menu

Service

Algemeen

U boekt uw reis bij Euronoord. Wij zijn aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Indien u een boeking maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Het is belangrijk dat u deze voorwaarden goed doorleest alvorens u een boeking maakt.
Voor elke reis naar het buitenland dient u in het bezit te zijn van een geldig grensdocument  (paspoort of ID-kaart). Euronoord is niet verantwoordelijk wanneer u niet over de juiste grensdocumenten beschikt. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor uw eigen rekening. Bij de landinformatie bij elke reis staat aangegeven welke grensdocumenten u nodig heeft. Heeft u een buitenlandse nationaliteit? Vervoeg u dan bij de ambassade van uw land van afkomst voor meer informatie over het verkrijgen van de juiste grensdocumenten. 
Conform de voorwaarden van de ANVR, worden de reizen op onze website weergegeven in hele dagen, ook wanneer de dag van vertrek en dag van aankomst slechts kort zijn. De reisduur van een reis wordt bepaald door het aantal reisdagen te tellen vanaf de dag van vertrek t/m de dag van aankomst, ongeacht de tijd van aankomst/vertrek.
Als u met een kind naar het buitenland reist, waarover u gezamenlijk gezag heeft of waarover u geen gezag heeft. In deze situatie is het verstandig om een officiële toestemmingsverklaring mee op reis te nemen. Aan de hand van dit formulier kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de (andere) persoon of personen die het gezag over het kind hebben om met het kind op reis te gaan. 

De handtekening op het toestemmingsformulier hoeft niet gelegaliseerd te worden. Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de toestemminggevende persoon ter verificatie van de handtekening is voldoende.

Een voorbeeld van een toestemmingsformulier vindt u HIER. Voor de meest up-to-date informatie en meest actuele formulier verwijzen wij u graag naar de website van de Rijksoverheid.
Volgens internationale regels is uw hotelkamer bij aankomst uiterlijk vanaf 16.00 uur beschikbaar en appartementen vanaf 17.00 uur. Op de dag van vertrek moet u uw kamer of appartement meestal voor 10.00 uur verlaten. In overleg kunt u uw bagage meestal bij de receptie van de accommodatie achterlaten wanneer u eerder arriveert of na het uitchecken nog niet direct vertrekt. Informeer ter plaatse of vraag onze reisinformatrices.
Kiest u voor een verblijf in een appartement, dan moet u er rekening mee houden dat bij aankomst meestal een borgsom betaald dient te worden. Dit kan contant of middels creditcard (tenzij anders vermeld). Aan het eind van uw verblijf ontvangt u de borgsom retour, mits u de accommodatie in ongeschonden staat achterlaat. De betaling en afhandeling van de borgsom is te allen tijde een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer. Euronoord kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele meningsverschillen tussen u en de accommodatieverschaffer.
Gebruikt u bepaalde medicijnen, zorgt u er dan voor dat u er tijdens uw vakantie voldoende van bij u heeft. Neemt u vooral ook een kopie van het recept mee zodat u bij eventueel verlies of diefstal ervan nieuwe medicijnen kunt kopen. Bovendien kunt u daarmee bij controle door de douane aantonen dat het hier om medicijnen gaat.
Alle reizen van Euronoord vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze stichting is opgericht om de vakantieganger te behoeden voor extra kosten in geval van calamiteiten. Onder een “calamiteit” wordt verstaan: een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot het abrupt afbreken van uw vakantie en directe repatriatie noodzakelijk maken. Naast het voortijdig beëindigen van de vakantie kunt u als vakantieganger geconfronteerd worden met extra kosten.

Doordat wij als organisatie zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, vallen alle reizen die wij op onze website en in onze brochures publiceren onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in, dat u als consument – wanneer u deelneemt aan een door ons georganiseerde reis - (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Daarnaast krijgt u de noodzakelijke meerkosten vergoed, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.